Onze Standpunten

Alles begint met respect.

Dankzij Dhr. Balkenende wordt een begrafenisstoet nu gezien als individuele weggebruiker, maar als je al geen respect toont voor een overledene hoe durf je dan te praten over normen en waarden.

Balkenende norm laten verdwijnen.

Als iemand de capaciteiten heeft om veel te verdienen mogen we alleen maar blij zijn en kan hij ons land des te meer en beter helpen met investeren in een duidelijk Nederlands belang.

Bescherming van uw spaargeld, pensioen en eigendom.

De regering pakt het geld waar die het ook maar vandaan kan halen. Om eisen van Brussel te voldoen.
De burger zijn spaarcenten, de pensioenen en het eigendomsrecht van ondernemers. Dit moet stoppen.

Religie mag geen dekmantel zijn tegen de Nederlandse normen en waarden.

Dit geldt in het dagelijks leven, opvoeding van de kinderen, op de werkplek maar ook op crimineel gebied.
Een ieder moet gerespecteerd worden. Het geloof zit in je hart en moet niet van de buitenkant zichtbaar zijn.
Dat voorkomt vooroordelen en conflicten! Andere culturen moeten zich aan de Nederlandse regelgeving houden!

Extremisme en terrorisme harder aanpakken

Of het nu gaat om religie, terrorisme of haat zaaien tegen bepaalde groeperingen daar moeten we hard tegen optreden, zodat de veiligheid van de burger niet in gevaar komt door mensen die zich niet aan de regels houden.

Landelijk afspraken voor leges en niet meer gemeente afhankelijk.

Leges zoals bouw vergunningen, geboorte bewijs, huwelijk aanvragen, verlengen en/of nieuw rijbewijs dus elk verplicht document landelijk voor een vaste prijs met een 3% marge i.v.m. bepaalde omstandigheden.

Diensten t.b.v. de levens behoeften terug naar verantwoording regering.

Privatisering en commercie terug draaien van al onze levensbehoeften en in eigen hand en land houden en niet verkopen of fuseren met het buitenland zodat het geld in Nederland blijft en ten goede komt aan de burger.

Milieu en zorg.

Er zijn legio mogelijkheden om onze mooie natuur te beschermen tegen het financieel belang van bepaalde bedrijven, die moeten kijken naar mogelijkheden van andere oplossingen bv. wind, water en biogas etc. etc.

De zorg moet beter geregeld worden aangezien we verplicht verzekerd moeten zijn zou dat een vast bedrag moeten zijn, en er zou al helemaal geen commercieel bedrijf achter mogen zitten wat winst maakt.

Ontslagrecht en de WW.

De burger gaat de ww in en directie leden met een gouden handdruk van enkele tonnen naar huis, onaanvaardbaar.
Beter kijken naar omstandigheden en locatie, want alle regelgeving is nu gebaseerd op de grote steden.

Politie meer bevoegdheden en slachtoffer meer rechten.

De politie moet door een landelijk commando centrum bestuurd worden en niet door burgemeesters. Verder kunnen bureau functies door niet-opgeleide politie mensen gedaan worden. Zodat er meer blauw op straat is.

Als iemand met iets crimineels bezig is mag hij nooit meer rechten hebben als het slachtoffer. Het is schandalig
dat de winkelier die een dief betrapt en slaat, nog langer vastzit met een aanklacht voor mishandeling.

Rechters moeten uitspraken oordelen naar waarheid en humanitaire redenen mee laten tellen.

De rechtspraak zal gebaseerd moeten zijn op de regels van de wet maar feiten moeten een uitzondering op
de regel kunnen zijn, de rechter moet niet alleen een oordeel en straf geven niet voor het gedane feit maar
ook kijken wie de aanstichter was en die zo nodig mee bestraffen. Elke reactie komt voort uit een actie!

Belastingen duidelijker en weten waar je wat voor betaald

Neem als voorbeeld de wegenbelasting, volgens de wet moet je belasting voor je auto betalen als die op je
naam staat, maar kan je een milieuvriendelijke auto betalen hoef je dat niet. mmm... klinkt als discriminatie?

Duidelijkheid in waar en hoe hard je mag rijden

Duidelijkheid in snelheden ook belangrijk, waar mag je welke snelheid want je weet het nu niet meer
Landelijke afspraken met 50 km/u in een plaats met uitzondering van werkzaamheden en woonerf(stapvoets)
80 km/u op normale wegen, 100 km/u op de autowegen en 120 km/u en hoger op de autosnelwegen.
Heb je maar een paar borden nodig bij het binnen rijden en uitrijden van een plaats.

Softdrugs zelf verbouwen en verstrekken via apotheek of gecertificeerd bedrijf

Aangezien wij de beste agrarische grond hebben, de staat softdrugs verbouwen en zo manipuleren dat de schadelijke stof er uit is en verstrekken via erkende ophaalpunten, zo weet je ook wie wat gebruikt.
Dan zal het zwarte circuit doodbloeden en de kleine criminaliteit (auto radio's stelen etc.) minder worden.

PvBB