Doneren

Een kleine gift of donatie kan de Nederlandse normen en waarden herstellen

Met uw steun kunnen wij onze normen en waarden weer herstellen.
Elk bedrag is welkom en hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

De PvBB is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het PvBB. Aan donaties aan het PvBB kan geen enkel recht worden ontleend.

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk
voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

U kunt uw bijdrage aan het PvBB overmaken door een bedrag te storten op:

  • Bankrekening 6052386 t.n.v. Partij voor Burgerbelangen onder vermelding van "Donatie PvBB".
  • Het IBAN nummer van deze rekening is: NL78 INGB 0006 0523 86.
  • De BIC code is: INGBNL2A.

Wij waarderen elke manier van steun, en bedanken U dat de moeite heeft genomen ons te helpen.


ANBI-regeling - bijdragen aftrekbaar bij belastingdienst

Het PvBB beschikt over een ANBI-verklaring. Dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen aftrekbaar.

De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging PvBB en dus ook voor alle PvBB geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke PvBB afdeling valt onder de Vereniging PvBB , deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

Bij periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar, hiervoor is wel een notariële akte vereist.
Als u meer schenkt dan 1 % van uw inkomen is dit ook aftrekbaar.

PvBB