Partij Voor Burgerbelangen

"Er moet gewoon wat gebeuren in nederland"

Met deze website informeren wij u over onze achtergrond, onze standpunten en hoe wij denken
verandering te kunnen realiseren. En het meest belangrijke opdat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt.

In Den Haag neemt men gemakkelijk beslissingen over uw persoonlijke zaken zonder de burger
te raadplegen, onnodig belasten, langer laten werken en minder laten genieten.

Wie zijn wij:

Wij zijn gewone burgers die dus weten wat speelt bij de burgers. Net als velen benadeeld door
machtconcentratie van instanties, nu besloten hiertegen iets te doen. En wel in de landelijke politiek, opdat de politici in Den haag weer met beide benen op de grond worden gezet.

Waar staan we voor:

Het doel de burger te beschermen tegen verdere onderdrukking en tegen politieke belangen die ten koste gaan van veiligheid, privacy en humanitaire normen en waarden van de Nederlandse burger.

Voor onze Standpunten verwijzen wij u graag naar het betreffende tabblad op deze site.

Wat moet er naar onze mening gebeuren:

Eigenlijk te veel om op te noemen, maar in het kort o.a.

  • Veiligheid en respect terug.
  • Minder regels en meer duidelijkheid.
  • Lasten verlichting en gelijke behandeling.
  • Daders minder tot geen rechten t.o.v. slachtoffer en/of nabestaanden.
  • Nederlanders voorrang op werkplekken i.p.v. mensen uit andere Eu landen.

En natuurlijk de levens behoeftige instanties en logistiek in eigen hand en land houden.

PvBB