ANBI

ANBI Organisatie

Partij voor Burgerbelangen afgekort de Pvbb staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wat is een ANBI organisatie?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.

Vereniging Partij voor Burgerbelangen

info@pvbb.nl

Voorzitter Dhr. L. Wolterink, Secretaris en Penningmeester Mevr. S. Nijland

In de politiek aktief te zijn. De burger te beschermen tegen onderdrukking en politieke belangen die ten koste gaan van de veiligheid, privacy en humanitaire normen en waarden van de burger.

Wij trachten het doel te verwezelijken door uitvoering te geven aan het partijprogramma van de vereniging. Voorts zullen alle andere wettige middelen, die aan het doel bevordelijk kunnen zijn worden ingezet.

De Pvbb kent geen jaarverslag. De activiteiten beperken zich de burger te bij te staan met advies en tot het werven van financiële bijdragen voor onze vereniging.

De PvBB kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Ook voor donateurs zijn er voordelen:
bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals de Pvbb.

PvBB